P-kullen

  f. 2012-07-04  (3 + 2)

e. Molars Säpo

   A

  A

  ua      MH

 lbp/ua    gk MT

 VG ökl & ext.beskr.

 Certp. ekl spår

1:a pris lyd.kl 1

Certp. ekl spår. gk ekl skydd, 1:a pris lyd.kl 2,uppfl. lkl sök

Titlar

Namn

HD

ED

Mentalitet

Utst/ext.

Tävling

LP1, LP2, Korad,

Skh3, Sph3

Sökh1

Klicka här för att se valparnas stamtavla

och bilder på Molars Säpo

Fler bilder på P-kullen finns i Galleriet.