Örnnästets Tucker

Ägare

Monica Redford, Hackås

Tucker 8 månader gammal

Tucker 10 v, flyttar hem till sin nya matte

Tucker 7 veckor gammal

Trucker 9 dagar gammal